Toetsen

Toets Voorbereiding
Niveau: A1
Digitaal met printbladen.

Het digitale deel toetst de kennis van de 10 modules uit de map Voorbereiding. De score-items zijn: dialoog, grammatica, kennis en reactie. De opdrachten voor de vaardigheden spreken en schrijven zijn te downloaden. Voor de docent zijn beoordelingsvoorschriften bijgevoegd.

De toets kan worden ingezet als afsluitende toets na Voorbereiding of als eerste instap voordat met het inburgeringsprogramma wordt gestart. Met de toetsuitslagen kunt u nog beter het niveau van de cursist bepalen en krijgt u meteen inzicht in welke vaardigheden nog aandacht behoeven.
Het opstellen van een maatwerkprogramma wordt hiermee een stuk eenvoudiger!

Diagnostische Toets
Niveau van A1 naar A2.

Deze toets is standaard toegevoegd aan Burgerschap, Werk, OGO, MP en OS. Cursisten kunnen de toets op drie momenten maken: voor, tijdens en tegen het eind van het traject, per cruciale praktijksituatie (CP) en per cruciale handeling (CH). De toets dekt de domeinen Burgerschap, OGO/Werk/MP/OS en KNS.

De diagnostische toets geeft een indicatie van de mate waarin een cursist de getoetste CP’s beheerst. Zo weet u wat nog wel en wat niet meer behandeld hoeft te worden. Actief gebruik van deze toets kan tijd en dus geldbesparing opleveren tot wel 80%! Voor cursisten is het een stimulans om zich extra in te zetten voor de onderdelen die zij nog niet beheersen. Op basis van de uitkomsten kan KleurRijker een Leerplan maken.

ExamenTrainer
De Examentrainer is standaard toegevoegd aan Burgerschap in combinatie met het uitstroomprofiel.
Aan het einde van iedere module kan de cursist kijken of hij klaar is voor het Elektronisch Praktijkexamen. In 20 minuten moet de cursist 10 vragen beantwoorden.
Deze toets kan één keer gemaakt worden.

TGN-Trainer
Omdat de TGN (Toets Gesproken Nederlands) een van de moeilijkste onderdelen van het inburgeringsexamen is, hebben cursisten veel baat bij de TGN-trainer. Het kunnen nazeggen van zinnen en het kunnen beantwoorden van vragen onder tijdsdruk en aan de telefoon is voor veel cursisten een struikelblok.
Om het examen nog meer na te bootsen en om cursisten de gelegenheid te geven de TGN ook zelfstandig te oefenen, heeft KleurRijker oefenzinnen en oefenvragen gedigitaliseerd en als TGN-trainer beschikbaar gemaakt.
De cursist kan hiermee naar de voorbeeldzin luisteren, deze zin nazeggen, dit opnemen en vervolgens zijn of haar uitspraak controleren. De cursist kan kiezen of hij de oefeningen in de map of op internet wil maken. Na iedere module kan de cursist oefenen met de TGN-trainer.

Verder zijn er ook Kleurproef Oefenexamens beschikbaar voor beide profielen (Werk en OGO).

Voor meer informatie over dit product kunt u terecht op onze taalsite.