Algemeen

De inburgeringsproducten van KleurRijker richten zich op de eindtermen van de Wet Inburgering en/of Nederlands als Tweede Taal (NT2).
KleurRijker heeft deze eindtermen vertaald naar laagdrempelig lesmateriaal met actuele informatie, herkenbare situatieschetsen, realistische praktijkopdrachten en opdrachten om de taalvaardigheid te verbeteren. Daardoor zijn de KleurRijker-producten ook bij uitstek geschikt voor duale inburgeringstrajecten.

Verhoogde slagingskans
De methode is een compleet lesprogramma voor een optimale voorbereiding op alle onderdelen van het inburgeringsexamen. De cursist oefent niet alleen de inhoudelijke eindtermen, maar bovendien uitgebreid de toetsvormen die in het examen terugkomen. Dit verhoogt de slagingskans.

Blended learning
Het lesmateriaal is geschikt voor alle gealfabetiseerde NT2-cursisten, ongeacht hun voorkennis of leertempo. Het is in te zetten vanaf niveau A0 tot niveau A2. Zowel laagopgeleide als hogeropgeleide cursisten kunnen met KleurRijker een (individueel) lesprogramma samenstellen dat aan alle leerwensen van de cursist tegemoet komt.
De methode werkt volgens het blended learning systeem: met werkboeken en een persoonlijke online leeromgeving.

e-learning
Het werkboek kan in groepen, subgroepen of individueel worden behandeld; het digitale deel volgt iedere cursist persoonlijk op een locatie of tijdstip naar keuze. Hierdoor ontstaat een verdeling van 60% groepsonderwijs en 40% individueel/digitaal onderwijs. Flexibele instroom en niveau- of tempoverschillen worden hierdoor beter hanteerbaar. Iedere cursist ontvangt zo een programma op maat.
KleurRijker verschaft elke cursist een werkboek dat aansluit bij de individuele uitstroomdoelen, plus inlogcodes voor toegang tot een persoonlijk digitaal lesprogramma.

Efficiënt en effectief
De inburgeringsproducten zijn bedoeld voor de verschillende fasen van een inburgeringstraject. Het gebruik van de speciaal voor de inburgering ontwikkelde toetsen draagt bij tot het realiseren van efficiënte en effectieve trajecten. Dit levert tijdwinst op en, niet minder belangrijk: een serieuze kostenbesparing.
Overzicht van de inburgeringsproducten van KleurRijker
Zie schema pag. 6 van de nieuwe docentenhandleiding.
(zonder puntje Kansrijker)

Voorbereiding op de inburgering
Lesmateriaal voor taalniveauverhoging tot niveau A1.
•    Voorwoord
•    Voorbereiding

Inburgering: de domeinen
De domeinen, niveauverhoging A1 tot A2.
•    Burgerschap
•    Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
•    Werk Algemeen en Specifiek: Handel en Dienstverlening
•    Werk Algemeen en Specifiek: Zorg en Welzijn
•    Werk Algemeen en Specifiek: Techniek
•    Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding (OGO)
•    Ondernemerschap (OS)
•    Maatschappelijke Participatie (MP)

Toetsen
Toetsing van taalniveau, de beheersing van de cruciale praktijksituaties en beheersing van de examenstof voor de verschillende examens.
•    Toets Voorbereiding
•    Diagnostische toets
•    Examentrainer
•    TGN-trainer
•    Kleurproef profiel OGO– Oefenexamens
•    Kleurproef profiel Werk –Oefenexamens

Ondersteunend materiaal voor de inburgering
Diverse producten om de verschillende vaardigheden en grammatica te oefenen.
•    Gramm@foon
•    Instap I
•    Instap II
•    Stagewerkboek
•    Het leerplan